Minivådområde til landbruget

Vil du være med til at forme en mere miljøvenlig og bæredygtig fremtid med et minivådområde? Med vores specialister tilbyder vi en omfattende og effektiv entrepriseløsning, der dækker hele implementeringsprocessen.

Landbrugsstyrelsen giver i det fleste tilfælde op til 100% tilskud til etableringen af disse minivådområder.
Træf det grønne valg og kontakt os for at kickstarte dit bæredygtige projekt med professionel assistance. Hele processen består af:

Vores professionelle team sikrer, at minivådområdet etableres optimalt i overensstemmelse med vejrforholdene. Fra planlægning til gennemførelse kan vi realisere dit minivådområde med ekspertise og effektivitet. 

Kontakt os for yderligere information og initiering af dit projekt, og lad os sammen skabe en bæredygtig løsning.

DJI_0391
minivådområder

Hvad er et minivådområde?

Det primære formål med ordningen er at forbedre vandmiljøet ved at reducere kvælstofbelastningen til det omkringliggende vandmiljø.

Forestil dig det som en smart løsning til at filtrere ud overskydende næringsstoffer som kvælstof og fosfor fra vandet, inden det når vores søer og vandløb. På den måde er minivådområde som en naturlig rensestation for dit drænvand på landbruget.

Ved at have et minivådområde viser du ikke kun omsorg for miljøet, men du gør også dit for at sikre, at dit drænvand er rent og ikke skader vores naturlige vandressourcer. Vi er her for at hjælpe med at etablere det rigtige minivådområde til dine specifikke marker.

Kontakt os for at lære mere og starte vejen mod en mere bæredygtig landbrugspraksis.

Minivådområder fungerer ved at reducere kvælstofbelastningen til det omkringliggende vandmiljø ved at udnytte naturlige eller kunstige metoder til at håndtere regnvand lokalt. 

Dette inkluderer brugen af permeable overflader, regnbede, grønne tage og andre landskabselementer, der tillader vandet at trænge ned i jorden i stedet for at skabe overskydende overfladeafstrømning. Denne tilgang hjælper med at reducere risikoen for oversvømmelser, forbedrer vandkvaliteten ved at filtrere forurenende stoffer og skaber samtidig levesteder for dyreliv. 

Minivådområder placeres strategisk ofte langs markerne for at reducere jorderosion, forbedre vandkvaliteten og håndtere overskydende vand. Disse områder fungerer som effektive filtreringsløsninger, der bidrager til at bevare næringsstoffer og minimere miljøpåvirkningen fra landbrugsaktiviteter. Implementering nær markgrænser og dræn kan maksimere effekten af minivådområderne, hvilket gør dem til en værdifuld bæredygtig løsning.

Et minivådområde skal bestå af disse elementer:

 1. Sedimentationsbassin
  •  Her fjernes sediment og fosfor fra drænvandet
 2. Dybe bassiner
  •  Øger vandets opholdstid i minivådområdet
  •  Muliggør denitrifikation ved hjælp af bakterier i iltfri sedimentbund
 3. Lavvendede vegetationszoner
  •  Bidrager med kulstof til mikroorganismer, der udfører denitrifikation
 4. Iltningstrappe eller iltningsbrønd
  •  Sikrer, at vandet forlader minivådområdet iltet for at undgå negativ påvirkning af vandløbets iltindhold

Vedligeholdelse af et minivådområde kræver regelmæssig fjernelse af sediment, pleje af vegetation, kontrol af drænrør og monitorering af vandstanden. Det er afgørende at inspicere iltningsudstyr som iltningstrappe eller iltningsbrønd for korrekt funktion. Disse handlinger sikrer, at filtreringen forbliver effektiv, og at vandstanden og økologisk balance opretholdes. Regelmæssig opfølgning er afgørende for at bevare minivådområdets miljømæssige fordele og optimale ydeevne.

Hvorfor få et minivådområde?

At implementere et minivådområde på din landbrugsmark er ikke bare en forpligtelse, det er en investering i din bedrifts bæredygtighed og miljøansvarlighed.

Minivådområder fungerer som skjold for dit drænvand, hvilket ikke kun hjælper dig med at overholde miljøreglerne, men også bringer flere fordele til din bedrift.

 • Miljøbeskyttelse: Minivådområder er din bedrifts frontlinje mod overskydende næringsstoffer i vandet. Ved at reducere kvælstof- og fosforudledning beskytter du ikke kun vandmiljøet, men bevarer også jordens sundhed på lang sigt.
 • Bæredygtighed: Investeringen i et minivådområde er en investering i din bedrifts fremtidige bæredygtighed. Det viser dit engagement i ansvarlig jordforvaltning og positionerer dig som en miljøvenlig landmand.
 • Lovgivningsmæssig Overholdelse: Med skærpede miljøregler er et minivådområde en proaktiv løsning
 • Skræddersyet Løsning:
  Et minivådområde kan tilpasses dine specifikke markforhold og krav. Dette betyder, at du får en skræddersyet løsning, der passer nøjagtigt til dine behov og mål. Ved at investere i et minivådområde investerer du ikke kun i miljøbeskyttelse, men også i din bedrifts langsigtede succes.


Landbrugsstyrelsen giver i det fleste tilfælde op til 100 % tilskud til etableringen af disse minivådområder.

Kontakt os for at udforske, hvordan et minivådområde kan gøre en positiv forskel for din bedrift og bidrage til en mere bæredygtig landbrugspraksis.

DJI_0374
js maskinservice

Bliv ringet op