Referencer

Etablering af ny sø ved nybygget hus

Nyetaberlet fiskesø ved privat hus i Grindsted.

Opgaven lød på at udgavning af søen efter kundens ønske ift. formen, så søen lignede et ‘L’ og den skulle have en bestemt dybde, for optimale levevilkår for fiskene.

JS Maskinservice stod for opgaven fra A til Z, lige fra:

 • Planlægning af projektet 
 • Udgravning af selve søen 
 • Jordhåndtering efterfølgende.


Det var vigtigt for projektet, at der blev givet gas, så længe at vejret tillod, at der kunne arbejdes. Derfor blev der lagt ekstra timer de dag, hvor der var tørvejr, så deadlinen kunne overholdes.

Udgravning til nyt slagterhus

Opgaven lød på udgavning til nyt slagterhus i Holsted.

 • Det øverste lag jord blev gravet væk så det var en fast og plan bund. 
 • Derefter blev der lagt sand ud og komprimeret for bedst mulig stabilitet, og for at udligne forskellige huller og lignende.


JS Maskinservice blev indlejet som underentreprenør og rykkede ud med kort varsel. Den primære opgave var udgravning og efterfølgende håndtering af den udgravede jord.

Oprydning af have, der laves til holdeplads

En privatkunde ønskede at få opryddet haven, så den kunne laves om til parkeringsplads, til de andre beboer.
Først blev affald og jord sorteret fra hinanden, hvorefter affald blev bortskaffet.

Det blev gravet ned i en dybde, hvor der var fast bund. Efterfølgende blev der lagt stabilgrus på og komprimeret for stabilitet, til når der skulle holde biler på parkeringspladen efterfølgende.

JS Maskinservice stod for følgende elementer i opgaven:

 • Planlægning
 • Bortskaffelsen af affald og overskydende jord
 • Anskaffelse af materialer (Bl.a. stabilgrus)

Udgravning til hus

Opgaven løb på udgavning til et nyt parcelhus i Bramming.

 • Den øverste muld blev gravet væk til vi ramte et bæredygtigt lagt 
 • Derefter blev det foretaget udgavningskontrol af ekstern ekspert
 • Derefter blev der lagt flere lag sand, som alle blev komprimeret for maks stabilitet, samt indbygning af stabilgrus i indkørslen
 • Til sidst blev der lavet en komprimeringskontrol af arbejdet, som sikrede at bunden opfyldte alle kravene og at huset ikke får efterfølgende sætningsskader


JS Maskinservice stod for alt udgravning, koordinering med eksterne kontrol-eksperter og vognmænd til bortskaffelse af udgravede jord og det nye sand/stabilgrus. 

Støbning af gulv i hus

Her stod JS Maskinservice for ophugning af det gamle gulv, bortskaffelse af betonet, udgravning til flamingo, udlægning af flamingo samt rivenet og slanger i samarbejde med vvs’er. Derefter støbning af nyt gulv og efterfølgende slebet.

JS Maskinserive stod for:

 • Ophugning af eksisterende beton 
 • Udgravning af det ophugget beton og bund til flamingo
 • Støbning og slebet gulvet for fin overflade

Nedrivning af hus samt etablering af vej

Opgaven lød på nedrivning af gammelt hus, så der kunne etableres indkørsler og have i resten.

Prossen lød på følgene:

 • Nedrivning af det gamle hus 
 • Adskillelse af muresten og træ, samt sortering i continere efter gældende miljøkrav
 • Udgravning til vejkasse, fyldt huller med murersten, lagde et lag stabilgrus derpå og til sidst et lag stenmel. (Undervejs blev alle lag komprimeret for maks stabilitet)
 • Muld blev jævnet på begge sider af vejen, så der var klar til såning af græs efterfølgende

JS Maskinervice var ansvarlig for hele den ovenstående proces, fra planlægning til færdigt resultat.

Nedrivning af gyllebeholder

Kunden ringede og skulle have fjernet to mindre gyllebeholdere, som ikke ligefrem pyntede i landskabet
“så min søn kan få en ny fodboldbane”

JS Maskinservice stod for hele processen: 

 • Nedrivning af gyllebeholdere samt bortskaffelse af beton
 • Opfyldning af de gamle tanke med sand og komprimeret underlaget
 • Udlagt nyt muld og toppet af med harpet muld
 • Sået nyt plænegræs 
 • Kunden fik på samme tid fjernet nogle rødder, hvor et nyt lejetårn skulle bygges op. 

Oprensning af grøft

Grøft ved siden af nyetableret minivådområde skulle oprenses, så vandstanden kunne sænkes og drænene kunne løbe frit igen. 

Opgaven blev udført i sommerperioden, da vandstanden var lav og der var tør føre på marken. Alt overskydende jord blev bortskaffet.

JS Maskinservice stod for hele processen.

Etablering af vendeplads

Kunden manglede vendeplads bag maskinhuset og ekstra plads til at navigere rundt med større maskiner.

 • Der blev udgravet til fast underlag 
 • Derefter fyldt murebrokker i diverse huller, efterfølgende toppet af med stabilgrus. 
 • De forskellige lagt blev komprimeret til en god stabil vej/vendeplads.

 

Etablering af grønt gangareal

Opgaven lød på at etableret et stabilt gangområde ved siden at ny terrasse. 
Målet med dette gangareal var at etablere et gangareal som forblev grønt og ikke blev nedslidt at hyppigt brug.

Processen var som følger:

 • Gravede det gamle græs væk
 • Rettede underlaget jævnt af, for huller og ujævnheder
 • Der blev lagt græsameringsnet ud og fyldt harpet muld i alle huller 
 • Derefter blev det sået plænegræs og vandet

Oprensning af tilgroet sø

Kunden ønskede oprensning af tilgroet sø, så der kunne komme mere dyreliv ved søen.

Processen som JS Maskinservice stod for, var som følger:

 • Udgravning af søen 
 • Planering af det opgravede materiale
   

Opgaven blev udført i sommer perioden da søen var tørlagt og godt føre for maskinerne, der skulle bruges til projektet. 

Forsyningsledninger

JS Maskinservice har været behjælpelige med blandt andet nedgravning af:

 • El
 • Vand
 • Fjernvarme
 • Fiber/kommunikation
js maskinservice

Bliv ringet op